Välkommen till Nya Sollefteå Svetsmekano

Tidigare arbeten

Montering av dammlucka

Dammlucka i närbild

Våra kunder

Bland våra kunder återfinns dessa!

Vi i media

Reportage SLT 4- 2010

Vi i media

Reportage SLT 4- 2010